COVID-19 Szybki Test Antygenowy ze śliny
(z wykorzystaniem przeciwciał znakowanych złotem koloidalnym)
TestCovid

 

Ten test służy do jakościowego wykrywania in vitro antygenu
wirusa SARS-CoV-2 w ślinie pobranej bezpośrednio od osób u których podejrzewa się chorobę COVID-19.

Test jest przeznaczony do samodzielnej diagnostyki w warunkach nielaboratoryjnych, przede wszystkim w warunkach domowych ale może być stosowany również w miejscach publicznych takich jak lotniska, szkoły, biura, hotele itp. Dzieci i młodzież do 18 roku życia powinny wykonywać test pod nadzorem dorosłych, a osobom starszym, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy pomóc w odczytaniu instrukcji i zrozumieniu procedury prawidłowego wykonania testu.

 

 

Ogolne zasady stosowania testu i wynikające z nich ograniczenia

 

Antygen wirusa SARS-CoV-2 jest wykrywalny w próbkach śliny jedynie podczas ostrej fazy zakażenia, mniej więcej do 7 dni od czasu wystąpienia pierwszych objawów mogących wskazywać na zachorowanie Covid-19. Pozytywny wynik testy wskazuje na obecność antygenów wirusowych, ale nie wyklucza współistniejącej infekcji bakteryjnej lub zakażenia innymi wirusami. Wykrycie antygenu wirusa SARS-CoV-2 nie oznacza, iż właśnie ten patogen jest odpowiedzialny za występujące objawy chorobowe.

 

Z kolej negatywny wynik testy nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2 i nie powinien być powodem z rezygnacji z wizyty u lekarza w przypadku utrzymywania się objawów infekcji układu oddechowego.

Należy pamiętać, że szereg czynników może wpłynąć na fałszywie negatywny wynik testu, czyli na niewykrycie istniejącego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a należą do nich przede wszystkim:

  • zbyt późne zastosowanie testu, po więcej niż 7 dniach od chwili wystąpienia pierwszych objawów infekcji, kiedy mimo rozwoju objawów klinicznych antygen wirusa nie jest już wykrywalny w ślinie,
  • użycie testu niezgodnie z instrukcją,
  • użycie testu przechowanego uprzednio w niewłaściwych warunkach.

 

Zasada działania testu

 

Ten test jest tzw. testem immunochromatograficznym. Jego działanie oparte jest na reakcji immunologicznej, która polega na związaniu antygenu wirusowego obecnego w próbce śliny przez skierowane przeciwko niemu przeciwciała oznakowane złotem koloidalnym a znajdujące się na powierzchni płytki testowej, pokrytej papierem chromatograficznym błoną nitrocelulozową).

 

Po wykropleniu próbki śliny zawierającej antygeny SARS-CoV-2 na płytkę testową, powstałe w ten sposób kompleksy antygen-przeciwciał oznaczone złotem koloidalnym migrując po  powierzchni płytki w taki sposób jak to ma miejsce na chromatografie, zostaną najpierw wychwycone na linii paska testowego T, a potem na linii paska kontrolnego C.

 

W przypadku gdy próbka śliny nie będzie zawierać antygenów wirusa, opisane powyżej kompleksy nie powstaną, a niezwiązane przeciwciała skierowane przeciwko antygenom wirusa SARS-CoV-2 w swojej migracji przez płytkę zostaną zatrzymane jedynie na linii paska kontrolnego C.

 

Parametry testu

 

 Czułość  96,55%    Oznacza to, że ten test wykrywa ponad 96,5% przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 
 Swoistość  >99% Oznacza to, że w przytłaczającej większości przypadków ten test wykrywa tylko wirusa SARS-CoV-2, a wyniki fałszywie pozytywne mieszczą się w granicach błedu statystycznego
 Dokładność     98,86% Oznacza to, że ten test w prawie 99 przypadkach na 100 daje prawidłowy wynik, zgodny z wynikiem testu PCR

 

 

Zawartość opakowania

 

  • Płytka testowa
  • Probówka ektrakcyjna
  • Fiolka z roztworem ekstrakcyjnym
  • Pałeczka do pobrania próbki sliny
  • Uchwyt do prbówki ektrakcyjnej (w opakowaniu zewnętrznym)
  • Instrukcja użytkownika

Przechowywanie:

  

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temepraturze 2-30°C w suchym mijescu. Nie zamrażać.

Zestaw testowy należy zużyć w ciągu 1 godziny po wyjęciu, któregokolwiek z jego składników z foliowego opakowania.

 

Poniżej znajduję się link do filmu z instrukcją wykonania testu.

Film instruktażowy 

 

 

Importert i Dystrybutor w Polsce:

 

Ethifarm Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Hiacyntowa 39, 60-175

Poznań, Polska

tel. (+48) +48 61 102 49 03